100-300

Deel 1: De deelnemers

Deze resultaten hebben betrekking op deelnemende locaties met een (onder normale omstandigheden) capaciteit van 100-300.

Ik ontvang nu vaker last minute boekingen dan in 2019

Offertes worden minder vaak omgezet in een boeking

Wat voor reden geven opdrachtgevers als een boeking niet door gaat?

"Ze durven het even niet aan, dus het beleid is geen events."

"Onzekerheid over eventuele (extra) maatregelen vanuit de overheid."

"Besluit van hoger management."

"Toch gekozen voor een andere locatie."

"Angst dat deelnemers niet durven."

"We zijn niet de goedkoopste en we weigeren om nu alles voor weinig weg te geven.. Anderen doen dit kennelijk wel en dan verliezen we op prijs."

"Ze kiezen toch voor een exclusieve locatie."

"Ze gaan de meeting toch online doen."