300-750

Deel 1:

De deelnemers

Deze resultaten hebben betrekking op deelnemende locaties met een (onder normale omstandigheden) capaciteit van 301 tot 750.

Ik ontvang nu vaker last minute boekingen dan in 2019

Offertes worden minder vaak omgezet in een boeking

Wat voor reden geven opdrachtgevers als een boeking niet door gaat?

"Onzekerheid over het wel of niet 'mogen' houden van een bijeenkomst van directie/werkgever."

"Op het laatste moment haken opdrachtgevers af met de reden het t0ch niet aan te durven om samen te komen."

"Er zijn budget beperkingen, men heeft minder geld om uit te geven en er is er meer concurentie van andere locaties."

"Kosten/baten verhouding want verhoudingsgewijs zijn er grotere ruimtes nodig."

"De beslissing van het management om toch geen live event te houden. maar het online te doen."

"Onzekerheid rondom de Coronacrisis. Kan mijn event wel doorgaan en wat heeft dat voor financiƫle consequenties?"