750+

Deel 1:

De deelnemers

Deze resultaten hebben betrekking op deelnemende locaties met een (onder normale omstandigheden) capaciteit groter dan 750.

Ik ontvang nu vaker last minute boekingen dan in 2019

Offertes worden minder vaak omgezet in een boeking

Wat voor reden geven opdrachtgevers als een boeking niet door gaat?

"Onzekerheid over coronamaatregelen."

"Mag uiteindelijk niet van de directie."

"Te duur, ze doen het toch maar online."

"Men wacht tot ze meer zekerheid hebben."

"Angst dat deelnemers niet durven."

"Hoge kosten door het geringe aantal gasten."

"Angst voor besmetting."

"Bang voor reputatieschade."