Venue Insight


Hoe de markt is begonnen aan een krachtig herstel

"De markt laat een krachtig herstel zien, waar onze aangesloten locaties voor meetings en events van profiteren."

Afgelopen anderhalf jaar is er veel gebeurd in de zakelijke evenementen markt. Er is als locatie voor meetings en events veel op je af gekomen. Nieuwe regelgevingen, maatregelen en beperkingen zorgden ervoor dat er veel geschakeld moest worden. Locaties hebben het zwaar te verduren gehad. Wij zijn dan ook blij om te zien dat de markt bezig is met een krachtig herstel, waarbij de vraag van opdrachtgevers drastisch toeneemt. Daarentegen is het aanbod van onze meeting- en eventlocaties afgenomen, wat ervoor zorgt dat de locaties die bij ons zijn aangesloten profiteren van de grote vraag!

Analyse afgelopen anderhalf jaar

In september 2019 was er een gezonde balans tussen vraag en aanbod. Dit jaar was het beste jaar sinds 2012 en zowel vraag als aanbod, nam tussen 2012 en 2019 gestaag toe. Toen kregen we te maken met Covid-19, wat een grote impact op de markt had. Op het dieptepunt, in april 2020, nam de vraag van opdrachtgevers ruim 60% af. Tegelijkertijd nam ook het aanbod van locaties af. Wij ondersteunen op dit moment dus ook minder locaties met hun marketinguitdagingen dan in september 2019.

Het is dan ook duidelijk wat voor impact de overheidsmaatregelen hebben gehad op het zoekvolume van opdrachtgevers. Daar waar de impact bij ons in een vroeg stadium – de oriëntatiefase – zichtbaar is, merken locaties gemiddeld zo’n twee maanden later – tijdens de boekingsfase – dat deze boekingen achterblijven. Als we kijken naar het oriëntatietraject van een eventmanager weten we dat deze gemiddeld 6,2 maanden voorafgaand aan een event op zoek gaat naar een locatie. De locatie wordt 4,4 maanden van tevoren vastgelegd. Los van de overheidsmaatregelen, waar wij geen invloed op hebben gehad, laat onze Open Locatiedag zien dat we een grote invloed hebben op de markt met een stijging van 122% en 52% van het zoekvolume als gevolg.

Het krachtige herstel van afgelopen september zet zich ook door in oktober. In oktober hielpen wij 154% meer opdrachtgevers bij het vinden van de juiste meeting- of eventlocatie ten opzichte van oktober 2020. Dat klinkt fantastisch, maar oktober 2020 behoorde tot één van de slechtste maanden, omdat in die maand de maatregelen weer werden aangescherpt. Daarom zetten we oktober 2021 liever af tegen ons referentiejaar 2019. Afgelopen maand hielpen wij ruim 13% meer opdrachtgevers bij het vinden van de juiste locatie dan in 2019. De vraag is momenteel dus groter dan in 2019.

 1. Maart 2020 - 13 maart: beperkingen evenementen 100 of meer personen en aankondiging intelligente lockdown.
 2. April 2020 - Impact intelligente lockdown is duidelijk zichtbaar. Zoekvolume neemt met 69% af.
 3. Mei 2020 – Eerste online Open Locatiedag op 14 mei, zoekvolume neemt toe met 122%.
 4. Juni 2020 – Vanwege versoepelingen per 1 juni wordt er meer georiënteerd. Zoekvolume neemt toe met 12%, maar ligt nog steeds 28% onder het pre-COVID-19 niveau.
 5. September 2020 – Impact aanscherpingen maatregelingen vanaf 11 september direct merkbaar. Het zoekvolume daalt met 38%.
 6. Oktober 2020 – Gedeeltelijke lockdown per 13 oktober zorgt in november voor een daling van het zoekvolume van -64%.
 7. December 2020 t/m februari 2021 – Herstel duidelijk zichtbaar, want maand in maand neemt het zoekvolume toe.
 8. Maart 2021 – 2e speciale editie online Open Locatiedag – online & hybride events vindt plaats op 11 maart en dat is te zien in het zoekvolume. Het zoekvolume stijgt met maar liefst 52%.
 9. April 2021 – Het zoekvolume na de Open Locatiedag normaliseert iets boven het niveau van februari.
 10. Mei t/m juni 2021 – Stappenplan van de overheid biedt perspectief en het zoekvolume stijgt met 42% in mei ten opzichte van april en in juni met nog eens 39%.
 11. Juli t/m augustus 2021 – 10 juli: aanscherping maatregelen, waardoor het vertrouwen een deuk krijgt en het onduidelijk is wat wel/niet mag. Deze maanden zitten we 11% onder het gemiddelde pre-COVID-19 niveau.

Wat betekent dit concreet voor locaties voor meetings en events?

Nu vraag en aanbod uit evenwicht zijn geraakt, resulteert dit voor locaties in meer offerteaanvragen voor het organiseren van evenementen ten opzichte van 2019. Beperkende maatregelen en onzekerheid waren voor opdrachtgevers de reden om veel events on hold te plaatsen. Nu de coronatoegangsbewijzen zijn ingevoerd en steeds meer mensen zich laten vaccineren, verwachten wij dat er komende tijd meer offerteaanvragen binnen zullen komen dan in dezelfde periode in 2019.

Waarom profiteren locaties die bij ons zijn aangesloten van deze huidige marktontwikkelingen?

Veel locaties waren bereid om te blijven investeren in hun vind- en zichtbaarheid, ondanks dat de markt onder druk stond. Zij bleven aangesloten bij onze websites en dit zijn dan ook de locaties die nu het snelste herstel laten zien. Waarom?


 • Er is sprake van een krachtig herstel van de markt;
 • Het aantal contactmomenten tussen opdrachtgevers en locaties ligt 33% hoger dan vorig jaar;
 • De vraag lag in september zelfs 8% hoger dan in september 2019;
 • Het aantal locaties dat zich actief onder de aandacht brengt van opdrachtgevers ligt lager dan in 2019, waardoor er dus sprake is van minder concurrentie;
 • Veel offerteaanvragen worden gedaan voor november en december 2021, maar inmiddels ook al voor de eerste helft van 2022 voor grotere events;
 • Begin november werden er veel offerteaanvragen gedaan voor kerstborrels en -feesten oplopend van kleine groepen van 25, 100, 180 personen tot zelfs 700.
 • Met een marktaandeel van 30 tot 40% zijn we de onbetwiste marktleider binnen de zakelijke markt.